Notice: Undefined index: folder_images in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 47

Notice: Undefined index: botvn_car_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 47

Notice: Undefined index: _image in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 47

Notice: Undefined index: cus_id_bb in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 51

Notice: Undefined index: car_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 51

Notice: Undefined index: _image_bb in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 51

Notice: Undefined index: _make_name in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 53

Notice: Undefined index: _model_name in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 53

Notice: Undefined index: submodel in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 53

Notice: Undefined index: car_year in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 53

Notice: Undefined index: descriptions in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 55

Notice: Undefined index: car_year in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 57

Notice: Undefined index: botvn_car_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 57
Salon Ô Tô Phúc Đông bán xe giá 0 Triệu

0905766565 - 0857897779

357 Lê Duẩn, P. Ea Tam, Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk


Notice: Undefined index: mileage in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 23

Notice: Undefined index: car_status in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 24

Notice: Undefined index: exterior_color_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 27

Notice: Undefined index: interior_color_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 33

Notice: Undefined index: body_style_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 39

Notice: Undefined index: transmission_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 42

Notice: Undefined index: fueltype_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 45

Notice: Undefined index: from_type in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 48

Notice: Undefined index: cylinder_vol in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 51

Notice: Undefined index: drivetrain in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 52

Notice: Undefined index: in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 52

Notice: Undefined index: folder_images in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 53

Notice: Undefined index: botvn_car_id in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 53

Notice: Undefined index: _image in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 53

Notice: Undefined index: _image in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 57

Notice: Undefined index: _make_name in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 63

Notice: Undefined index: _model_name in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 63

Notice: Undefined index: submodel in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 63

Notice: Undefined index: car_year in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 63

Notice: Undefined index: _make_name in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 64

Notice: Undefined index: _model_name in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 64

Notice: Undefined index: submodel in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 64

Notice: Undefined index: car_year in /home/phucdong/public_html/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(305) : eval()'d code on line 64
trang chủ

0 Triệu


 • Notice: Undefined index: _make_name in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 88

 • Notice: Undefined index: _model_name in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 90

  Notice: Undefined index: submodel in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 91

 • Notice: Undefined index: car_year in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 93

 • Notice: Undefined index: car_status in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 95

 • Notice: Undefined index: from_type in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 97

 • Notice: Undefined index: body_style_id in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 103

 • Notice: Undefined index: num_doors in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 105

 • Notice: Undefined index: num_seats in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 107
 • Km

 • Notice: Undefined index: transmission_id in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 111

 • Notice: Undefined index: fueltype_id in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 113

Thông tin chi tiết


Notice: Undefined index: descriptions in /home/phucdong/public_html/tmp/templates_c/2f246ed604a6a7a9e1462ca773904c364eb2246e_0.cms_template.salon-detail.php on line 123

✅ Cam kết xe không đâm đụng ngập nước

✅ Xe rõ nguồn gốc, xuất xứ

✅ Giấy tờ pháp lí rõ ràng, không tranh chấp

phí sang tên

 • 0 VNĐ
 • 0 VNĐ
 • 437.000 VNĐ
 • 240.000 VNĐ
 • 1.560.000 VNĐ
 • 500.000 VNĐ
 • Sang

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

tính vay trả góp

 • Tính

xem thêm xe